Сімейна консультація: Допомога в питаннях виховання

Керівник відділу: Галина Зейф
seif@integrationavp.de
+49 211 520273 14

Допомога в питаннях виховання (HzE)

Відділ допомоги з питань виховання був заснований в 2005 році.

Відділ спеціалізується на наданні допомоги сім’ям мігрантів. Як інтеграційна організація з російським корінням AVP e.V. переважно працює з сім’ями, які іммігрували з країн Східної Європи. Однак консультаційні послуги охоплюють всі етнічні групи.

Найважливіше завдання організації полягає в сприянні успішній інтеграції. При цьому враховуються проблеми, що виникають у зв’язку з еміграцією. Благополучне вирішення цих проблем досягається, серед іншого, завдяки можливості спілкуватися рідною мовою. В ході консультаційної роботи необхідно, з одного боку, враховувати культурні особливості та відмінності, а з іншого, – правильно підносити цінності і норми нового, зміненого життєвого середовища, і таким чином сприяти тому, щоб сім’ї мігрантів приймали допомогу також і місцевих партнерів із соціальної роботи.

Консультація та супровід

Амбулаторне обслуговування з гнучким робочим графіком направлено на сім’ї мігрантів з дітьми та підлітками, а також на неповні сім’ї, які потребують допомоги у зв’язку з тим, що їх потенціал вирішення проблем обмежений через вплив внутрішніх і / або зовнішніх чинників.

Співробітниками відділу є дипломовані фахівці в галузі соціальної роботи, соціальної педагогіки, психології та сімейної терапії. Їх мовні навички та знання особливостей процесу соціалізації в країні походження зменшують культурно специфічні комунікаційні проблеми в спілкуванні, а також допомагають батькам подолати психологічний бар’єр по відношенню до Відомства у справах молоді.

Знання відмінностей менталітету дозволяє нашим співробітникам швидко встановлювати контакт з сім’ями мігрантів і сприяє їх ефективному консультуванню.

Гарантія якості

Для забезпечення якості в контексті допомоги з питань виховання використовуються такі заходи:

 • регулярний професійний обмін;
 • індивідуальна колективна консультація для співробітників відділення допомоги з питань виховання та супервізія в колективі;
 • документація та регулярний контроль за процесами, цілями, результатами та діями в рамках планування допомоги;
 • регулярні пропозиції підвищення кваліфікації для співробітників

Особливості нашої роботи з надання допомоги у вихованні

Культурні цінності

Ознайомлення з культурними нормами, цінностями і раніше незнайомою системою допомоги в соціальній сфері в Німеччині.

Мовна допомога

Надання допомоги в разі виникнення мовних бар’єрів при взаємодії з місцевими установами.

Посередництво

Сприяння в отриманні подальших послуг з надання допомоги, які обмежені через відсутність пропозицій рідною мовою.

Наші послуги і сфери діяльності

Методичний підхід і напрямки дій у сфері допомоги з питань виховання базуються на принципах соціальної роботи в Німеччині:

 • Індивідуальна робота з метою покращення умов життя в кожній конкретній ситуації
 • Соціальна групова робота, яка працює на розвиток соціальних навичок
 • Громадська робота з метою вдосконалення соціально- просторових структур

Можливі сфери діяльності

 • Недостатнє знання інфраструктури в результаті міграції
 • Перенапруження в результаті сімейних конфліктів і криз
 • Психічна нестійкість або хвороба одного з батьків
 • Додаткове психологічне навантаження внаслідок розлучення
 • Розвиток самостійності у молоді
 • Проблеми різних видів залежності
 • Насильство (в тому числі сексуальне насильство)
 • Ознаки порушення прав та інтересів дитини
 • Повторювані протягом тривалого часу значні відхилення, помічені в дитячому садку або школі
 • Пропуски шкільних занять
 • Агресивна або депресивна поведінка

Відповідно до § 27 і подальших параграфів, а також § 36 Соціального кодексу, частина VIII, послуги нашої служби спрямовані на досягнення наступних цілей:

 • Подолання кризових і стресових ситуацій в сім’ях, в рамках партнерських відносин і в процесі виховання
 • Сприяння здатності сім’ї самостійно справлятися зі стресовими та кризовими ситуаціями
 • Мотивація сімей, дітей та молоді приймати допомогу, що надається
 • Поліпшення виховної компетенції батьків
 • Розвиток здатності брати на себе відповідальність за власні дії і за процес виховання
 • Розширення зовнішніх базових умов розвитку, сприяння розвитку дітей і підлітків
 • Виховання, стимулювання, підтримка і використання ресурсів сім’ї, дітей та підлітків
 • Інтеграція сімей та молоді в їх оточення
 • Розвиток самостійності у молоді і підлітків

Наступні послуги надаються в рамках планових послуг AVP e.V.:

 • Участь в роботі регіональних професійних колективів, консультації щодо конкретних випадків та службова координаційна консультація
 • Організація і управління роботою фахівців відділу відповідальним координатором
 • Надання відповідної допомоги при узгодженні з учасниками консультаційного процесу
 • Попередня і наступна підготовка зустрічі з розробки плану допомоги сім’ї клієнта
 • Участь у зустрічах з розробки плану допомоги та підписання протоколу з сім’єю клієнта, координація в особі Відомства у справах молоді
 • Участь у плануванні подальшої допомоги відповідно робочому процесу
 • Самоаналіз і оцінювання з метою контролю ефективності наданої допомоги
 • Документація по кожному клієнту, ведення записів, складання звітів
 • Призначення психосоціальної діагностики
 • З’ясування індивідуальної потреби в допомозі
 • З’ясування ресурсів сім’ї
 • Цілодобова консультація по телефону

«Всі щасливі сім’ї схожі між собою, кожна нещасна сім’я, нещасна по-своєму»

Лев Толстой «Анна Кареніна»